Özgeçmiş

Yönetilen Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Tezleri ve Yer Aldığı Projeler:


1. ‘SDÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde 2005-2009 Yılları Arasında Yatan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri, Tanı Dağılımı ve Tedavi Maliyetlerinin Değerlendirilmesi’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tezinde eş danışman olarak görev almıştır (2010).

2. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 2383-TU-10 proje no’lu ‘Adolesanlarda Sosyodemografik Özelliklerle Özkavram İlişkisi’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tez Projesinde yönetici olarak görev almıştır (2011).

3. ‘SDÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde Ayaktan Takipli Bipolar Bozukluk Tanılı Ötimik Hastalarda ve Ailelerinde Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi: Sağlıklı kontrollerle Karşılaştırılması ’başlıklı Tıpta Uzmanlık Tezinde danışman olarak görev almıştır (2011).

4. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 2180-TU-10 proje no’lu ‘Depresyon Hastalarında Noradrenalin Beta 1 Reseptör Gen Polimorfizminin Araştırılması’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tez Projesinde yönetici olarak görev almıştır (2011).

5. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 4040- TU1-14 proje no’lu ‘Major Depresif Bozuklukta İntihar Düşüncesi ile Serum Oksitosin ve Nesfatin-1 Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tez Projesinde yönetici olarak görev almıştır (2015).

6. ‘Major Depresyonda Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Çocukluk Çağı Travmaları Açısından Karşılaştırılması’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tezinde danışman olarak görev almıştır (2017).

7. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 4728-TU2-16 proje no’lu ‘Ketamin ve Memantinin Tedavi Edici Etkinliği Üzerinde TRPV1 Kanallarına Etkisinin Hücre Kültürü Ortamında İncelenmesi’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tez Projesinde yönetici olarak görev almıştır (2017).

8. ‘Unipolar Depresyon ve Bipolar Affektif Bozukluk Hastalarında Duygu ve Yüz Tanımanın Sosyal İşlevsellik, Mizaç Özellikleri ve Dürtüsellikle İlişkisi’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tezinde danışman olarak görev almıştır (2019).


BİLİMSEL ÇALIŞMALARI:

Bilimsel Yayınlar

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


A1. Atay İM, Eren İ, Gündoğar D. Isparta İl Merkezinde İntihar Girişimi, Ölüm Düşünceleri Yaygınlığı ve Risk Faktörleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23(2):89-98.

A2. Atay İM, Aslan A, Atay T, Burç H. Genel ve Spinal Anestezi Uygulanan Yaşlı Kalça Kırığı Olgularında Deliryum Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Bilişsel Fonksiyonlar. Turkish Journal Of Geriatrics 2012;15(3):273-278.

A3. Atay İM, Aydın C, Karatosun H. Trait Anger, Anger Expression, Coping Strategies and Self-Esteem Among Elite Taekwondo Players. Med Sport 2013;66:389-398.

A4. Akpınar A, Ünal GÖ, Atay İM, Gündoğar D, Özçankaya R. Vareniklin Kullanımı Sonrası İleri Yaş Başlangıçlı Mani: Bir Olgu Sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi 2013;50:372-374.

A5. Atay İM, Erturan İ, Demirdaş A, Yaman GB, Yurekli VA. The Impact of Personality on Quality of Life and Disease Activity in Patients with Behcet’s Disease: A Pilot Study. Comprehensive Psychiatry 2014;55:511-517.

A6. Atay İM, Turgay O, Atay T. Alt Ekstremite Amputasyonlarında Protez Kullanımının Sıklığı ile Beden İmajı, Depresyon, Anksiyete ve Benlik Saygısı Üzerine Etkileri. Turk Fiz Tıp Rehab Derg 2014;60:184-187.

A7. Atay İM, Yaman GB, Demirdaş A, Akpınar A. Outcomes of Suicide Attempters in the Emergency Unit of a University Hospital. Anatolian Journal Psychiatry 2014;15:124-131.

A8. Atay İM, Tanrıtanır B, Akpınar A, Demirdaş A. Bir Paradoks Olarak Risperidon Kullanımına Bağlı Kekemelik Olgu. Nöropsikiyatri Arşivi 2014;51:403-404.

A9. Atay İM. A Pica Case Associated with Suicide-Bereavement. Anadolu Psikiyatri Derg 2014;15(Ek sayı.1):39-42.

A10. Atay İM, Unal GO. Sertraline and Venlafaxine-Induced Nocturnal Enuresis. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(3): 209-301.

A11. Kokut S, Atay IM, Uz E, Akpinar A, Demirdaş A. The Polymorphisms of Ser49Gly and Gly389Arg in Beta-1-Adrenergic Receptor Gene in Major Depression. Noro Psikiyatr Ars. 2015;52(2):124-127.

A12. Atay İM, Aslan A, Burç H, Demirci D, Atay T. Is Depression Associated with Functional Recovery After Hip Fracture in the Elderly?. Journal of Orthopaedics 2015; 13(2):115-118.

A13. Atay İM, Kaya V, Yalçın AY, Ünal GÖ. Determining Family Functioning and Relation with Depression in Breast Cancer Patients. J Clin Anal Med 2015;6(5):612-615

A14. Demirci K, Demirci S, Akpinar A, Demirdaş A, Atay IM. Evaluation of Eating Attitude in Patients with Migraine. Noro Psikiyatr Ars. 2015;52(4):367-70.

A15. Tok OY, Tok L, Atay IM, Argun TC, Demirci N, Gunes A. Toxic keratopathy associated with abuse of topical anesthetics and amniotic membrane transplantation for treatment. Int J Ophthalmol. 2015;8(5):938-44.

A16. Akpinar A, Yaman AR, Karakus K, Atay IM, Demirci K. The Frequency of Benzodiazepine Use in the Isparta Province, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016;26(2):169-74.

A17. Korucu CÇ, Atay İM, Zayıf SS, Gültekin F. May nesfatin-1 be a state marker in major depressive disorder with suicidal ideation? Psychiatry Res. 2018;267:272-6.

A18. Kovalak E, Atay T, Çetin C, Atay IM, Serbest MO. Is ACL reconstruction a prerequisite for the patients having recreational sporting activities? Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2018;52:37-43

A19. Yürekli VA, Erturan I, Şengeze N, Atay IM, Gürler S. Headache frequency and its relation with disease activity in patients with Behçet’s disease: a case control study Neurol Sci Neurophysiol 2019; 36(2): 98-103.

A20. Atay IM, Erturan I. The Impact of Coping Strategies in Behcet’s Disease: A case-control Study Niger J Clin Pract 2020;23(5): 680-5.

A21. Kılıç F, Demirdaş A, Işık Ü, Akkuş M, Atay İM , Kuzugüdenlioğlu D. Empathy, Alexithymia, and Theory of Mind in Borderline Personality Disorder The Journal of Nervous and Mental Disease: 2020;208 (9):736-41.

A22. Ozdamar Unal G, Atay IM. Complementary and alternative medicine use and its association with clinical features and functioning in patients with bipolar I disorder: A cross-sectional study. Dusunen Adam J Psychiatr Neurol Sci 2022;35:121-9.

A23. Atay IM, Atay T, Dinçer R. Effects of psychological predictors on hospital discharge duration after total knee arthroplasty J Exp Clin Med 2022; 39(1): 41-6.

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


B1. Akpınar A, Rumeysa A, Korucu CC, Atay İM. Do Herbal Mixtures a Panacea? Clavis Panax-Induced Anxiety Disorder: A Case Report. The 4th World Congress of Asian Psychiatry. August 20-23, 2013, Bangkok, Tailand

B2. Kokut S, Atay İM, Uz E, Akpınar A, Demirdaş A. The Polymorphisms of Ser49Gly and Gly386Arg in Beta Adrenerjik Receptor in Beta-1- Adrenergic Receptor Gene in Major Depression: A Pilot Study. 5th International Congress on Psychopharmacology. October 30-November 3, 2013, Ankara, Turkey.

B3. Atay İM, Erturan İ, Demirdaş A, Bacık GY, Yürekli VA. The Impact of Personality on Quality of Life and Disease Activity in Patients with Behçet’s Disease: A Pilot Study. 5th International Congress on Psychopharmacology. October 30-November 3, 2013, Ankara, Turkey

B4. Demirdas A, Akgonul M, Aynalı G, Demirci K, Atay İM, Akpinar A, Unal F. The Improvement Effect of Duloxetine on a Resistant Tinnitus. 6. International Congress on Psychopharmacology. 2014, Antalya, Turkey

B5. Demirdas A, Korucu CC, Aynalı G, Demirci K, Atay İM, Akpinar A, Demirci S. A Rare Presentation of Psychogenic Facial Palsy. 6. International Congress on Psychopharmacology. 2014, Antalya, Turkey

B6. Aslan IH, Demirdas A, Yaman AR, Demirci K, Akpinar A, Atay İM, Erturan I. Bipolar Disorder Cyclicity and Psoriasis: A Case Presentation. 6. International Congress on Psychopharmacology. 2014, Antalya, Turkey

B7. Akpınar A, Varol E, Yaman GB, Demirci K, Atay İM, Demirdaş A. Mean Platelet Volume and First-episode Major Depression. 7. International Congress on Psychopharmacology. 2015, Antalya, Turkey.

B8. Demirci K, Akpınar A, Unal GÖ, Yaman RA, Demirdaş A, Atay IM, Gündoğar D. Investigation of Psychiatric Patologies in subjects who aply to the health board. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015; 25(suppl 1):137.

B9. Akpınar A, Keleş S, Didin E, Demirci K, Demirdaş A, Atay IM, Gündoğar D. Retrospective study of magnetic resonance imaging in a university hospital psychiatry clinic. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015; 25(suppl 1):146.

B10. Atay IM, Erturan I. The Impact of coping strategies on depression, anxiety, quality of life and disease activity in Behcet’s Disease. 31st ECNP Congress, 2018, Barcelona, Spain. European Neuropsychopharmacology 2019; 29 (1):166-7.


C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


C1. Atay İM, Kerimoğlu E. Ergenlerde İntihar Davranışı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2003;10(3):128-136.

C2. Atay İM, Gündoğar D. İntihar Davranışında Risk Faktörleri: Bir Gözden Geçirme. Kriz Dergisi 2004;12(3):39-52.

C3. Atay İM. Posttravmatik Stres Bozukluğu. Dirim 2005;4:128-138.

C4. Eren İ, Atay İM. Amitriptilin Kötüye Kullanımı: Vaka Sunumu. Düşünen Adam 2007;20(2):109-112.

C5. Atay İM. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Tedavi Stratejileri. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2008;41(2):52-59.

C6. Atay İM, Seçkin D. Eletriptana Bağlı Distoni Olgusu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi 2009;1(1):17-18.

C7. Atay İM. Hepatit C Hastalığının Tedavisinde İnterferon Kullanımına Bağlı Depresyon: Bir Olgu Sunumu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2010;44(2):23-26.

C8. Atay İM, Seçkin D. Warfarin Birlikteliğinde Hyoscyamus Niger Kullanımına Bağlı Deliryum Olgusu. AKATOS 2011;2(2):48-50.

C9. Aslan A, Atay İM, Uysal E, Özmeriç A. Sivillerde Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmalarında Fiziksel ve Ruhsal Morbiditeyi Etkileyen Faktörler. TAF Prev Med Bull 2012;11(4):389-396.

C10. Burç H, Gökmen A, Atay İM, Demirci D, Özmeriç A, Atay T. Otojen Hamstring Tendon Grefti ile Cerrahi Olarak Tedavi Edilmiş Ön Çapraz Bağ Lezyon Sonuç ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;46(3):118-123.

C11. Atay İM, Burç H, Atay T, Özmeriç A, Demirci D. İleri Yaşta Görülen Kalça Kırık Etiyolojisinde Demansın Yeri. S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;46(3):114-117

C12. Atay İM, Şenol N. Dejeneratif Lomber Spinal Stenozlu Hastaların Cerrahi Sonrası Anksiyete-Depresyon Yönünden Değerlendirilmesi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2014;21(1):7-10

C13. Atay İM, Sarı M, Demirhan M, Aktepe E. Preklinik ve Klinik Dönemdeki Türk Tıp Öğrencilerinde Empati Becerileri ve Çatışma Eğiliminin Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Çalışma. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:308-315.

C14. Erturan İ, Atay İM, Oksay T, Yürekli VA, Demirdaş A, Ceyhan AM, Argun OO, Güzel A. Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi. Turk J Dermatol 2014;2:79-83.

C15. Tuncer Ö, Atay İM, Balcı UG, Tekgül N, Öngel K. Ergenlerde Gözlük Kullanımı ile Özgüven Arasındaki İlişki: Basit Kesitsel Bir Çalışma. Tepecik Eğit Hast Derg 2014;24(1):1-6

C16. Akpınar A, Yaman AR, Korucu CC, Atay İM. Clavis Panax Kullanımının Yol Açtığı Anksiyete Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu. Erciyes Med J 2014;36(3):127-129

C17. Demirci K, Akpınar A, Ünal GÖ, Yaman AR, Demirdaş A, Atay İM, Gündoğar D. Sağlık Kuruluna Başvuran Olguların Psikiyatrik Hastalıklar Yönünden İncelenmesi. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji 2015;5(1):26-30

C18. Kuzugüdenlioğlu D, Atay IM. İntiharda Risk Değerlendirmesi Turkiye Klinikleri Psychiatry - Special Topics 2016;9(3):62-70.

C19. Aktepe E, Atay IM. Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2017;9(4):410-420

C20. Demirdaş A, Yaman AR, Aslan İH, Demirci K, Akpınar A, Atay IM, Erturan I. Bipolar Cyclicity and Psoriasis: Bir olgu sunumu. Causapedia 2017;6(2):115-20.

C21. Atay IM, Kılıç F. Alopesi Areata ve Psikiyatrik Değerlendirme Alopesi Areata Ozel Sayisi, Turkiye Klinikleri Dermatology Special Topics 2018;11(1):56-60.

C22. Kılıç F, Korkmaz S, İjlal Erturan I, Işık U, Demirdaş A, Atay IM, Kuzugüdenlioğlu D. Akne Vulgaris Hastalarında Mizaç ve Dürtüsellik. Sdü Sağlık Bilimleri Dergisi 2019; 10(3): 303-308.

C23. Yaman GB, Atay IM. Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden Faydalanan Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg 2021; 54(2): 177-80

C24. Ünal GÖ, Önal B, İşcan G, Atay IM. The Relationship Between Internalized Stigma, Perceived Social Support and Self-Efficacy in Bipolar Disorder Genel Tıp Derg. 2022; 32(3): 350-7.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


D1. Kutluhan S, Eren İ, Zantur B, Atay İM. Rekürren Stroklarda Depresyon ve Anksiyete. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 19-23 Ekim 2002, Antalya

D2. Eren İ, Arslan Z, Çivi İ, Yönden Z, Özçankaya R, Atay İM, Delibaş N. Unipolar ve Bipolar Depresyonda 5-HT1D Aktivitesi. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 14-19 Ekim 2003, Antalya

D3. Eren İ, Atay İM, Öztürk Ö, Bircan A. Nikotin Bağımlılığında Anksiyete Duyarlılığı. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2004, Kuşadası

D4. Gündoğar D, Yıldırım M, Akkaya VB, Atay İM. Dermatolojik Hastalıklarda Psikiyatrik Bozukluklar. 14. Anadolu Psikiyatri Günleri, 16-19 Haziran 2005, Kapadokya

D5. Eren İ, Atay İM, Kozak Ö, Sargın Z, Kişioğlu A, Özçankaya R. Isparta İl Merkezinde İntihar Girişimi Yaygınlığı ve İlişkili Sosyodemografik ve Klinik Risk Faktörleri. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 15-20 Kasım 2005, Erzurum

D6. Eren İ, Atay İM. Amitriptilin Kötüye Kullanımı. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. 14-17 Aralık 2005, İstanbul

D7. Atay İM, Çalışkan S. Mirtazapin’e Bağlı Periferik Ödem: 2 Olgu Sunumu. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 05-09 Ekim 2010, İzmir

D8. Atay İM, Gündoğar D. Aşırı Tuz Yeme (Salinofaji) ile İlişkili Pika Olgusu. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 05-09 Ekim 2010, İzmir

D9. Çalışkan S, Atay İM, Özçankaya R. SDÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde: 2009 Yılları Arasında Yatan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri, Tanı Dağılım, Tedavi Maliyetlerinin değerlendirilmesi. 15. Bahar Sempozyumu Nörobilim Sempozyumu, 12-16 Nisan 2011

D10. Atay İM, Çalışkan S. Konversiyon Bozukluğu Tanısıyla Takip Edilen Hipoglisemi Olgusu. 15. Bahar Sempozyumu Nörobilim Sempozyumu, 12-16 Nisan 2011

D11. Tuncer Ö, Atay İM. Adolesanlarda Öz-Kavram ile Gözlük Takma Arasındaki İlişki. 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Fethiye.

D12. Canbaba C, Atay İM, Gündoğar D. Bipolar Bozukluk Tanılı Ötimik Hastalar ve Hasta Yakınlarında Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya

D13. Atay İM, Aydın CG, Çetin C, Gündoğar D. Milli Yüzücü ve Taekwondocularda Öfke Kontrolü, Stresle Baş Etme Yöntemleri ve Benlik Algıları. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya

D14. Atay İM, Tanrıtanır B, Akpınar A, Demirdaş A. Bir Paradoks Olarak Risperidon Kullanımına Bağlı Kekemelik Olgusu. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 09-13 Ekim 2012, Bursa

D15. Akpınar A, Yaman GB, Demirdaş A, Atay İM, Yılmaz Ö. Pineal Bölgede Araknoid Kist ve Dissosiatif Füg. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 09-13 Ekim 2012, Bursa

D16. Atay IM, Balaban H. Kola Bağımlılık yapar mı? 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015,Antalya.

D17. Demirdaş A, Balaban H, Demirci K, Atay IM. Duloksetin kullanımına bağlı miksiyonu takiben oluşan spontan ejakulasyon.51.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015,Antalya

D18. Atay IM, Yaman RA, Orhan M. Capgras sendromu ve Cotard Sendromu Birlikteliği: Bir olgu sunumu. 18. Ulusal Anksiyete Kongresi, 2-6 Mart 2016, Antalya.

D19. Atay IM, Akgönül M, Taşkıran E. Frontotemporal Demans: Psikotik özelliklerle giden bir olgu sunumu. 18. Ulusal Anksiyete Kongresi, 2-6 Mart 2016, Antalya.

D20. Atay IM, Karadem FB, Akyıldız F. Katatonik Seyreden Psikotik Özellikli Bipolar Bozukluk Olgusu. 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 19-22 Nisan 2017, Antalya.

D21. Erturan I, Başak PY, Biçici GM, Atay IM, Korkmaz S, Yıldırım M. Psoriazisli Hastalarda Klinik Parametrelerin (PAŞİ,NAPSI; yaşam kalitesi) Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Dermatolojik Aile Etki Ölçeği. XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 22-26 Kasım 2017, Ankara

D22. Kılıç F, Dönmez F, Karadem FB, Atay IM, Kuzugüdenlioğlu D. Psikiyatri Hastalarında Anemi Sıklığı. TPD 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu,2018.

D23. Ayaz F, Atay IM, Kuzugüdenlioğlu D, Kılıç F. Lityum kullanan hastada normal plazma düzeyinde lityum toksisitesi: Olgu Sunumu. TPD 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu,2018

E.PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER


E1. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 2383-TU-10 proje no’lu ‘Adolesanlarda Sosyodemografik Özelliklerle Özkavram İlişkisi’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tez Projesinde yönetici olarak görev almıştır (2011).

E2. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 2180-TU-10 proje no’lu ‘Depresyon Hastalarında Noradrenalin Beta 1 Reseptör Gen Polimorfizminin Araştırılması’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tez Projesinde yönetici olarak görev almıştır (2011).

E3. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 4040- TU1-14 proje no’lu ‘Major Depresif Bozuklukta İntihar Düşüncesi ile Serum Oksitosin ve Nesfatin-1 Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tez Projesinde yönetici olarak görev almıştır (2015).

E4. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 4728-TU2-16 proje no’lu ‘Ketamin ve Memantinin Tedavi Edici Etkinliği Üzerinde TRPV1 Kanallarına Etkisinin Hücre Kültürü Ortamında İncelenmesi’ başlıklı Tıpta Uzmanlık Tez Projesinde yönetici olarak görev almıştır (2017).


F. Alanındaki kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı


F1. Atay İM. Psikiyatrik Bozukluklarda Deney Hayvan Modelleri. Yücel O, Başal Ö editörler. Derman Medical Publishing Deney Hayvanı Rat 2016;264-277.

F2. Atay İM. Kadına Yönelik Şiddet. Kuzugüdenlioğlu Ulusoy D, editör. Ruh Sağlığının Sosyal Boyutu. Ankara: Türkiye Klinikleri ISBN: 978-605-7505-52-1, 2018;59-65.

F3. Atay İM. Madde Bağımlılığı Kent Buluşmaları. Yıldırım M, Oksay T, Maden M, editörler, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9454-19-3, 2018;44-50.

F4. Aktepe E, Atay IM. Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları. Şiddet ve Travmaya Psikiyatrik Bakış, Tamam L editör. Akademisyen Kitapevi ISBN:978-605-258-xxx-x 2020; 119-133.