Çalışma Alanları

  • Depresyon

  • Kaygı bozuklukları

  • Panik bozukluk

  • Travma sonrası stres bozukluğu

  • Obsesif kompulsif bozukluk

  • Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar

  • Bipolar bozukluk

  • Somatoform bozukluklar

  • Yeme bozuklukları

  • Cinsel işlev bozuklukları

  • Uyku bozuklukları

  • Kişilik bozuklukları

  • Uyum bozuklukları

  • Bireysel terapiler

  • Aile Görüşmeleri

  • EMDR